Vävnader som fortfarande ska betecknas som specificerat riskmaterial för medlemsstater med försumbar BSE-risk är: När det gäller nötkreatur: skalle utom underkäke och med hjärna och ögon samt ryggmärg från djur som är äldre än tolv månader. När det gäller får och getter:

2567

SRM - Specificerat riskmaterial. • Kotpelare från nötdjur äldre än 30 månader. Kategori 1 – högrisk. Page 9. Animaliska produkter. • Salmonellasmittat kött.

Human translations with examples: specify, (specify), not specified, not specified, other (specify). ileum translation in English-Swedish dictionary. sv I förteckningen över specificerat riskmaterial som ska avlägsnas från får och getter anges särskilt hjärnan, som lämnas kvar i skallen, ryggmärgen med hårda hjärnhinnan (dura mater), tonsillerna från djur som är äldre än tolv månader eller som har en permanent framtand som kommit fram genom tandköttet, samt mjälte och ileum sv I förteckningen över specificerat riskmaterial som skall avlägsnas från nötkreatur ingår skalle utom underkäke men med hjärna och ögon, ryggmärg från nötkreatur som är äldre än tolv månader, ryggrad utom svanskotor, hals-, bröst- och ländkotornas tagg- och tvärutskott, den mediala korsbenskammen och korsbenets vingar, men inklusive dorsalrotsganglier från nötkreatur som Specificerat riskmaterial. När det gäller nötkreatur: Skalle utom underkäke och med hjärna och ögon samt ryggmärg från djur som är äldre än tolv månader. Förkortningen för Specificerat riskmaterial vid kategorisering av animaliska biprodukter. Skalle (utom underkäke) inklusive hjärna och ögon, o) specificerat riskmaterial: det material som avses i bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati(17). 2.

Specificerat riskmaterial

  1. Atea support sps
  2. Lu biblioteka raina bulvari
  3. Skolan sandviken
  4. 1090 english

Notera att specificerat riskmaterial ( enligt ovan ) är kategori 1 trots att organdelarna kommer från normalslaktade djur . Deponi eller biologisk behandling är inte  Till denna grupp hör även s . k . specificerat riskmaterial som är de organdelar ( främst från slakt ) som utgör en risk när det gäller BSE . Dit hör bland annat  av oaktsamhet bryter mot sådana bestämmelser om hantering av specificerat riskmaterial , om framställning eller användning av animaliska produkter eller om  Specified risk material ( SRM) is any of various tissues of ruminant animals that cannot be inspected and passed for human food because scientists have determined that BSE -causing prions concentrate there. The term was referred to in the United Kingdom's Specified Risk Material Order 1997 ( S.I. 1997/2964 ), in the United States Department of Agriculture 's, and in the Canadian Food Inspection Agency 's regulatory response to the first confirmed U.S. BSE case in December 2003.

Kontrollera 'specificerat' översättningar till engelska. EurLex-2. a) Testen skall utföras i slakterier på alla djur som specificerat riskmaterial skall avlägsnas från.

iii) ägg, embryon och sperma som inte är avsedda för avelsändamål, och Hit räknas material från däggdjur som varit avsett för avel. Ägg från fåglar Specificerat riskmaterial. Vad som är specificerat riskmaterial (SRM) anges i punkt 1 bil.

Specificerat riskmaterial ( SRM ) är någon av olika vävnader från idisslare som inte kan inspekteras och passeras för livsmedel eftersom 

Specified Risk Material. Senast uppdaterad: 2017-04-26. Användningsfrekvens: 2 Svenska. Specificerat riskmaterial  •Specificerat riskmaterial. Inkluderar ryggraden och hjärnan. •Döda idisslare på gården.

Specificerat riskmaterial

Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory.
Övning bisatser tyska

kroppar, utom specificerat riskmaterial,av djur som hålls för produktion av livsmedel eller som hålls i vilthägn och som har dött men som inte har slaktats upp och besiktigats efter avlivningen, däribland dödfödda eller ofödda djur med undantag av kläckeriavfall, 2. kroppar , utom specificerat riskmaterial, av hästdjur, pälsdjur samt Delkassationer kan tillhöra antingen kategori 2 eller kategori 3 med undantag för om materialet innehåller specificerat riskmaterial (SRM) då det räknas till kategori 1.

Notera att specificerat riskmaterial ( enligt ovan ) är kategori 1 trots att organdelarna kommer från normalslaktade djur .
How to get swedish passport

prostatacancer wikipedia
notch coil
grebyskolan kimstad
vårdcentralen capio årsta
företagsloggor åkeri
paranoid personlighetsstörning diagnos

Specificerat riskmaterial. Vad som är specificerat riskmaterial (SRM) anges i punkt 1 bil. V i förordning (EG) nr 999/2001. 2. b) ii) Hela kroppar eller delar av döda djur som innehåller specificerat riskmaterial vid tidpunkten för bortskaffandet. Med ”bortskaffande” avses här förbränningen eller nedgrävningen (där sådan är möjlig).

Smittämnet för BSE, prioner, kan finnas i de delar av kroppen som kallas specificerat riskmaterial (SRM). Dessa delar av djurkroppen måste nu tas bort och  Översättningar av fras SPECIFICERAT RISKMATERIAL från svenska till finska och exempel på användning av "SPECIFICERAT RISKMATERIAL" i en mening  samförbränner specificerat riskmaterial eller slaktkroppar innehållande specificerat riskmaterial (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 1501] specificerat riskmaterial och djur från vilka riskmaterialet inte har avlägsnats (hela kroppar av nötkreatur, får och getter); biprodukter med risk för  Slaketeribolag medgavs förlängd dispens från kravet på bearbetning av animaliskt avfall. Avfallet utgjordes av sk specificerat riskmaterial och borde förbrännas,  Category one, which contains specified risk material, was implicated in the spread of BSE. SwedishFörteckningen över specificerat riskmaterial utgör också en  Specificerat riskmaterial (SRM) enligt. Jordbruksverkets definition. Materialåtervinning. Materialet har tre vägar att gå; till förbränning, rötning eller kompostering. Svenska.

Under år 2000 behandlades ca 18 800 ton animaliskt högriskavfall och specificerat riskmaterial (SRM*) i Sverige, varav ca 16 300 ton kadaver av självdöda eller 

EurLex-2. a) Testen skall utföras i slakterier på alla djur som specificerat riskmaterial skall avlägsnas från. SRM - Specificerat riskmaterial. • Kotpelare från nötdjur äldre än 30 månader. Kategori 1 – högrisk. Page 9.

Bestämmelserna återfinns i kommissionens beslut 2000/418/EG av den 29 juni 2000 om användning av material som utgör risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av beslut 94/474/EG. Specificerat riskmaterial utgjordes av huvudskålen, inklusive hjärna och ögon, tonsiller och ryggmärg, från nötkreatur som är äldre än tolv månader och från får och getter som är äldre än tolv månader eller som har en permanent framtand som kommit fram genom tandköttet samt mjälten från får och getter. Unionslagstiftningen gällande specificerat riskmaterial i medlemsstater och tredjeländer med försumbar BSE-risk bör ses över mot bakgrund av resultatet från dessa diskussioner. (13) Det sker ingen känd import till unionen av skalle, hjärna, ryggmärg eller ögon från nötkreatur äldre än tolv månader.