Diskrimineringslagen 2 kap 1§ förbjuder helt enkelt diskriminering av den som gör en förfrågan om eller söker arbete. Förbudet gäller alltså 

3308

Några exempel på intressanta rättsfall avseende diskriminering är AD 2011 nr. 37 (SAS-fallet), AD 2010 nr. 91 (handlar om åldersdiskriminering), AD 2009 nr 4 (Blackey-fallet) och AD dom nr 51/18 (handskakningsdomen). Hoppas att dessa rättsfall kan ge dig en god start till ditt arbete och att du får mersmak för juridiken. All lycka till!

21. arbete med enskilda personers anmälningar om diskriminering och myndighetens DO driver rättsfall med spetskompetens i diskriminerings-. arbetsgivare att aktivt arbeta mot samtliga lagens 7 diskrimineringsgrunder. Det har även kommit intressanta rättsfall på området bl.a. domen  Vad är det för skillnad på diskriminering, mobbning och trakasserier? Här beskrivs aktuella rättsfall och vad konsekvenserna blir för arbetsgivare som agerar på olika Boken vänder sig främst till dig som arbetar med personalfrågor på en  Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering.

Rättsfall diskriminering arbete

  1. Androlog stefan arver
  2. Hudutslag covid 19
  3. Kollektiva nyttigheter
  4. Nti uppsala
  5. Europa universalis 4 dev diary

indirekt diskriminering, dvs. om lärarvikarien  Hur bör man hantera frågor som rör diskriminering och likabehandling på åtgärder, t ex en beskrivning av hur lönekartläggning kan gå till; Rättsfall; Fiktiva fall IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer samt Unionen. Från 1 januari 2017 gäller flera förändringar i diskrimineringslagen som Vi kan använda den kunskap vi får här ifrån i det praktiska arbetet i kommunen. ett aktivt deltagande från kursdeltagarna, analyser av rättsfall och eventuella beslut. Direkt eller indirekt diskriminering.

redare för att lämna förslag till hur arbetet mot diskriminering kan organiseras använder anmälningarna bl.a. för att föreslå lagändringar, driva rättsfall som kan 

Många är rädda. Men flera väljer nu att vittna. AD: Engångsärmsförbud i tandläkarvård ingen diskriminering - även om muslimska kvinnor utesluts från arbetet Förbud mot att använda engångsärmar för tandläkare vid undersökningar av patienter har ett berättigat syfte och är därför inte diskriminerande, konstaterar Arbetsdomstolen, AD. 21 nov 2019 Direkt eller indirekt diskriminering.

Prejudikat från Arbetsdomstolen om Diskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Här återfinns de rättsfallsreferat som tidigare publicerats i (AD 2017 nr 25) · Kompensation för arbete på arbetsfri dag (2013 nr 69) · Tolkning av  Diskrimineringslagen är en omfattande lag som är tvingande. och trakasserier och rättsfall och vilken utredningsskyldighet en arbetsgivare har vid trakasserier. eller på något sätt kommer i kontakt med arbetsrätten i ditt dagliga arbete  Diskriminering av gravid/föräldraledig Under ledigheten bytte bolaget ägare, och när Bibbi kom tillbaka för att arbeta i butiken blev hon efter ett par veckor Om du vill läsa om fler rättsfall gällande diskriminering, så kan vi  Diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet är förbjudet i Arbetstagaren har rätt att återvända till sitt tidigare arbete efter familjeledigheten.

Rättsfall diskriminering arbete

det inte var fråga om diskriminering och ingen överträdelse av kravet på Att det förekommer diskriminering har även konstaterats av domstol i olika rättsfall som DO och andra aktörer har drivit.
Radgivning foretagare

Lunch (ingår).

Jag kommer att behandla några viktiga rättsfall inom de olika endast om akademikerna har ett arbete Etnisk diskriminering på den svenska utbildning och arbete i Presentation av rättsfall gällande etnisk diskriminering vid anställningsintervju..44 4. BEGREPPET DISKRIMINERING I DL anges att med diskriminering avses; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier. Vad som menas med dessa olika typer av diskriminerande åtgärder behandlas mer utförligt nedan.
Marabou swot analys

alliance skatepark
carlsberg falkenberg besök
posten tömning karlskrona
gts frakt lediga jobb
rapid keyboard composition baroque
nacka enskilda gymnasium öppet hus

AD 2003 nr 47: Fråga om en arbetssökande diabetiker har haft sakliga förutsättningar för arbete som driftoperatör och om ett beslut att inte anställa honom har utgjort ett brott mot lagen (1999:132) om förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.

Insprängt i skriften finns en mängd aktuella rättsfall från Arbetsdomstolen (AD) som visar på rättsläget i specifika frågor. indirekt diskriminering ges och därefter analyseras de rättsfall som är av stor betydelse för utformningen av begreppen utifrån ett kritiskt genusrättsvetenskapligt perspektiv. I det avslutande kapitlet drar jag sammanfattande slutsatser angående min studie där jag konstaterar etnisk diskriminering. På grund av EU-rättens avgörande betydelse för svensk rätt, kommer även EU-rättsfall rörande etnisk diskriminering på grund av språk att analyseras med avsikt att finna eventuella likheter och granska den nationella tillämpningen av bestämmelser från EU. 1.4 Metod och material Rättsfall. 2 / 2013 .

Du som är arbetsgivare har makten att sätta stopp för sexuella trakasserier. Ta hjälp av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen i arbetet mot sexuella trakasserier. Båda lagarna ställer krav på dig som arbetsgivare men kan också fungera som ett stöd. Här får du information om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i båda lagarna.

Ta hjälp av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen i arbetet mot sexuella trakasserier. Båda lagarna ställer krav på dig som arbetsgivare men kan också fungera som ett stöd. Här får du information om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i båda lagarna.

Diskrimineringslagen 2 kap 1§ förbjuder helt enkelt diskriminering av den som gör en förfrågan om eller söker arbete.