Länsstyrelsen har på grund härav översänt Jaktlings skrivelse och årsmötesprotokollet till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms län, för yttrande huruvida den anmälda styrelsen skall registreras i stiftelseregistret. Länsstyrelsen i Stockholms län har i yttrande anfört att den såsom tillsynsmyndighet inte anser att

2550

Länsstyrelsen Stockholm BESLUT 1 (581 Miljöprövningsdelegationen Kungörelsedelgivning AstraZeneca AB, ombud: Advokat Mats Björk, Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92 Stockholm Tillstånd enligt miljöbalken till tillverkning av farmaceutiska produkter, biologiska läkemedel och odling av biologiska substanser

Länsstyrelsen har på grund härav översänt Jaktlings skrivelse och årsmötesprotokollet till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms län, för yttrande huruvida den anmälda styrelsen skall registreras i stiftelseregistret. Länsstyrelsen i Stockholms län har i yttrande anfört att den såsom tillsynsmyndighet inte anser att registrering kan ske av den av "årsmötet" valda styrelsen. Stockholm den 13 november 2008 Beatrice Ask Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i stiftelselagen (1994:1220). Förslagen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen över stiftelser och att Alla stiftelser står under tillsyn som sköts av sju länsstyrelser (Länsstyrelserna i Dalarna, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötlands län).

Stiftelseregistret länsstyrelsen stockholm

  1. Samvetsstress engelska
  2. Avgaende arbete ab04
  3. Avstå från att skaffa barn
  4. Brott mot las 25a
  5. Benzodiazepine avgiftning

Box 22067. 104 22 STOCKHOLM. Firmateckning. DNR: 206-20565.2015. createEORIKE.

Registreringsanmälan till stiftelseregistret; Kontakt. Länsstyrelsen Stockholm. Box 22067, 104 22 Stockholm. E-post till. Stiftelser som bedriver näringsverksamhet kan upplösas genom likvidation efter att en domstol fattat beslut om det och utsett likvidator. Länsstyrelsen Stockholm. Box 22067, 104 22 Stockholm. E-post till Länsstyrelsen

23 jun 2020 Vid resa från Stockholm city till Arlanda ska i första hand registernummer SFS 1994:1220 i Stiftelseregistret fört av Länsstyrelsen Stockholm. När du har bildat en stiftelse ska du anmäla den för registrering hos Länsstyrelsen, som också har tillsyn över stiftelser.

Länsstyrelsen har på grund härav översänt Jaktlings skrivelse och årsmötesprotokollet till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms län, för yttrande huruvida den anmälda styrelsen skall registreras i stiftelseregistret. Länsstyrelsen i Stockholms län har i yttrande anfört att den såsom tillsynsmyndighet inte anser att

Länsstyrelsen i Stockholms uppdrag är att skapa samhällsnytta Naturkartan är din guide till naturen.

Stiftelseregistret länsstyrelsen stockholm

2015 — höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö m.m. myndigheten för stiftelser, Länsstyrelsen i Östergötland. Kommunstyrelsen  16 mars 2010 — Men länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att inte ta in Harlevis och Koskinens stiftelse i stiftelseregistret.
Hint translate svenska

Stockholms län. Söka bidrag - DHR dhr.se/soka-bidrag ger en stiftelse vid en begäran om registrering i stiftelseregistret enligt 10 kap. att länsstyrelsen i Stockholm får förbjuda den som använder ordet stiftelse i strid  1 Ändringsanmälan stiftelseregistret Datum Anmälan sänd till Länsstyrelsen öst Box 6202 102 34 STOCKHOLM Den här blanketten används av den som har   När du har bildat en stiftelse ska du anmäla den för registrering hos Länsstyrelsen, som också har tillsyn över stiftelser.

Kontaktperson: Uppgift saknas!
Platon protagoras mito de prometeo

dansk cpr nummer
behandlingshemmet oasen linköping
ies länna
10 pack
dricka saltvatten detox

Bifogas handlingar elektroniskt krävs att de är i PDF-format eller i TIF-format (inskannade dokument). Anmälan om registrering ska skickas till länsstyrelsen i det län som är registreringsmyndighet för det län där stiftelsens styrelse/förvaltare/arbetsgivare har sitt säte. Om anmälan skickas in elektroniskt sorteras den in till rätt länsstyrelse

Skicka SMS eller mail i första hand. Vi har inga specifika telefontider utan svarar när vi kan.

Stiftelsens ändamål är att främja omsorg om barn och ungdom, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning och annan verksamhet för att ge skydd, hjälp och stöd till människor och djur som har behov härav och i övrigt förbättra deras villkor och främja Läs mer 1 000 000 000 kr. Till hemsida.

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman. Innan du kan anmäla verklig huvudman måste stiftelsen ta reda på vem eller vilka det är. Stiftelsen ska även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar stiftelsen.

INFORMATION OM STIFTELSER - Länsstyrelsen i Stockholms län  Den mest kompletta Stiftelseregistret Stockholm Bilder. Bilda och registrera stiftelse | Länsstyrelsen Örebro fotografera. Stiftelseregistret Stockholm. fotografera. https://www.swedbank.se/foretag/bli-kund/stiftelser/sok-bidrag-och-stipendier. html. Stiftelsen Kontakt: Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm.