Förslag till kontrollplan. För att få börja bygga krävs både bygglov och startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in förslag till kontrollplan som vi kan godkänna. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan.

7204

Kontrollplan. Enligt plan- Kontrollplanen ska anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den Exempel på kontrollplaner för enkla ärenden:.

Enligt Plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning Gärdet 1:1 Kontrollplanen upprättad datum: 2012-01-01 Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Nybyggnad av garage Upprättad av: Linda Andersson BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag Linda Andersson Byggherre. Entreprenör (utförande entreprenör) Person med specialkompetens (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Exempel på kontrollplan. Det förslag till kontrollplan som skickas till kommunen måste du själv upprätta. I alla bygglovspliktiga och anmälningspliktiga projekt ska det finnas en kontrollplan.

Kontrollplan bygglov

  1. Novell kärlek kort
  2. Vagmarken motorvag
  3. Akut ryggskott sjukskrivning
  4. Habilitering skovde

En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring. Detta behöver bedömas från fall till fall. Det har liten betydelse om uteplatsen är i anslutning till huset eller är fristående. En kontrollplan är ett dokument/lista som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. En kontrollansvarig ska hjälpa dig att se till att alla nödvändiga kontroller görs så att kraven i bygglagstiftningen följs. Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här. Välj den typ av åtgärd som du ska göra och fyll i uppgifterna i steg 1 och 2.

Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt.

Här hittar du vad du behöver för att söka bygglov. Du som byggherre ansvarar för att det finns ett förslag till kontrollplan.

Bifoga fastställd Kontrollplan enligt PBL till förfrågningsunderlaget.". Under rubriken AFD.1811 - Kontrollplan enligt PBL, för en totalentreprenad, står att "Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL.

6§ ska en kontrollplan innehålla: 1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 2.

Kontrollplan bygglov

Kontrollplanen med sakkunnighetsintyg skall skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts.
Timme engelska

Datum då kontrollplanen upprättades Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm. Kostnader och avgifter Ordlista Kartor och lantmäteri Planering Markförsäljning Tomt och mark Du som är fastighetsägare En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. Vid enklare åtgärder kan ev.

Därför behöver du en kontrollplan. En kontrollplan är ett  Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och  För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov eller gör anmälan.
A2 cefr french

kyle dahl logo 700
w&
sjofartsverket vind
hasklig download
betygspoäng a-f
planeringsarkitekt jobb

En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra. Det finns inga bestämmelser för hur en kontrollplan ska se ut, men är viktigt att den är tydlig och lätt att förstå.

Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få  Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som  Den sökande skriver under förslaget till kontrollplan och lämnar den till byggnadsnämnden. Kontroll att utförandet överensstämmer med bygglov/ startbesked. Bygga, Bo & Miljö. Aktuella projekt · Bo i Hedemora · Bostadstomter till salu · Bredband och fiber · Bygglov och andra tillstånd  Startsida · Bygga & bo · Bygglov och byggregler · Startbesked; Kontrollplan En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en  BYGGLOV. SAMHÄLLSBYGGNAD. ADRESS.

Exempel på hur en kontrollplan kan se ut biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt lagen, bygglov@orkelljunga.se.

kontrollansvarig E=Entreprenör PBL= Plan- och bygglagen BBR= Boverkets  Vid enklare ärenden lämnar du in förslag på kontrollplan samtidigt som du ansöker om bygglov eller gör en anmälan, till exempel om bygglovsbefriad tillbyggnad. Genom att lämna in fackmannamässiga ritningar redan i ansökan om bygglov eller anmälan får du beslut om bygglov snabbare. Fackmannamässiga ritningar  En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan.

För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan.