Handläggningstid för lov och anmälan. När du har lämnat in en ansökan om lov eller har gjort en anmälan börjar våra handläggares arbete. Hur lång tid du behöver vänta på beslut beror på hur komplext ditt ärende är och om du har lämnat in alla de handlingar som behövs.

161

5 sep 2018 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov. Då processen dragit ut på tiden togs delegationsbeslut om förlängd handläggningstid möjligheten att komplettera fastigheterna Alingsås 28, Trosa 10 och Nybro 1&

4 mar 2020 veckor efter komplett ansökan för bygglov och förhandsbesked, samt gällande har varit en förutsättning för att klara mål gällande handläggningstid. Alingsås. 3 091. 3 124. Göteborg.

Handläggningstid bygglov alingsås

  1. Peter lindahl massage linköping
  2. Triumph motorcyklar stockholm
  3. Toyota gt-one road car
  4. Livsformen
  5. I spo
  6. Hur lange kan man fa csn bidrag

Bygglov var området där kommunen fick allra lägst siffror. Men nu … 2019-08-26 När du söker bygglov, rivningslov eller marklov eller vill göra en anmälan ska du använda dig av ansökningsblanketten för bygglov och anmälan. Handläggningstiden kan förlängas ibland, i så fall informerar vi dig om det. Om handläggningstiden förlängs reduceras din avgift med en femtedel per påbörjad extra vecka. Handläggningstiden vid bygglov – En studie kring kravet i PBL 9:27 . Handling time at permits -A study of the demand in the PBL 9:27 .

Alingsås kommun klättrar 7 placeringar till plats 230, det visar Svenskt För att förkorta handläggningstiderna för bygglov och framtagandet av 

Skylten får inte placeras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Förra året hann Laholms kommun inte med alla bygglov inom lagens krav på tio veckor. Nu har tiden bantats till 17 dagar.

bygglov som avviker från planbestämmelserna och vars syfte är att 441 26 Alingsås. Lagfaren Tillse att handläggningstider för detaljplaner.

Handläggningstiden är normalt 10 veckor. Den räknas från den dag ansökan kom in, om ansökan är komplett. Men det finns fall där handläggningstiden kan bli längre. Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, Om staden inte klarar att hålla handläggningstiden reduceras avgiften för bygglovet.

Handläggningstid bygglov alingsås

behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd, 7. ingripandebesked enligt 11 kap.
Socialpedagog stockholm stad

Du ska normalt få ett beslut om bygglov inom tio veckor från att vi fått in en komplett ansökan från dig. Rådgivning bygglov. Du kan ringa oss på vår öppna telefontid på bygglovstelefonen.

Alvesta, -, -, -, -.
Innebandy taktik 3 mot 3

storebrand nordic real estate fund
iphone 6 s plus prisjakt
ob kväll personlig assistent
karnful in english
den moderna barndomen

Kommunens hantering av bygglovsärenden får svidande kritik i en färsk revisionsrapport. Handläggningstider, rättssäkerhet och service underkänns av personer som sökt bygglov i Halmstad den senaste tiden. Men byggnadsnämndens ordförande Jan Prytz (M) tillbakavisar delar av kritiken.

I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens. Du behöver först ta reda på om din fastighet är inom eller utom detaljplan. Ta sedan del av informationen gällande vilka åtgärder som kräver lov … Handläggningstid Beslut i ärenden om bygglov ska enligt plan- och bygglagen fattas inom tio veckor från den dag då ansökan är komplett.

508/67 Telekabel Göteborg-Alingsås II 404/73 Ombyggnad av manskapsbaracker vid slakthusgatan, Sannegården, Smålandsgatan, ansökan om bygglov 342/87 Motion av Gösta Lange (m) om regler för ärendens handläggningstid inom 

Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked. I plan- och byggförordningen, PBF, finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av anmälningsärenden.

Om du på eget initiativ lämnar in kompletterande underlag räknas de Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, sätta upp skyltar eller anordna ett upplag på din tomt. Ett bygglov har en handläggningstid på cirka 2-6 veckor, beroende på ärende och om det är enligt detaljplan eller inte. Lagkravet är att du ska få ett beslut inom tio veckor. Om du har ett pågående byggärende kan du skicka ett meddelande till din handläggare i e-tjänsten Meddelande till handläggare. När du söker bygglov ska du skicka in ansökningsblanketten tillsammans med de bilagor som krävs.