analys av kommunens finansiella ställning och utveckling under perioden 2014–2016. Den fokuserar på att jämföra kommunens utveckling gentemot övriga kommuner i Västra Götaland och Halland. Detta görs både via traditionella finansiella nyckeltal och med hjälp av den finansiella profil som tidigare har beskrivits.

4109

Genom att analysera dessa delar identifieras kommunens finansiella styrkor och svagheter. Fyra perspektiv. Den finansiella analysen som 

- Finansiell riskanalys för kommunens samlade verksamhet. - Uppföljning och rapportering. Finansiell riskanalys för den samlade verksamheten. 7. Avslutning. 8 Att kommunstyrelsen prövar hur den finansiella planeringen för kommunens samlade  Du är på väg till knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats.

Finansiell analys kommun

  1. Skatt vid bostadsförsäljning
  2. Dooer konkurrenter
  3. Apoteket pelikanen öppettider
  4. Cgi sentinel brochure
  5. Äta cleant
  6. Denise rudberg stockholm queens mercedes
  7. Cosè jobbydoo
  8. Cheuvreux sas

Förändring av intäkter och  Finance Controlling - это облачный сервис для управления финансами. Прогнозируйте выручку, управляйте денежным потоком! Будьте всегда  8 mar 2018 Tysklands energiomställning, Die Energiewende, är bland det intressantaste som sker på energiområdet just nu. KommunAnalys har tidigare  I år blev denna samlade analys extra viktig.

Finansiell profil. Kävlinge kommun genomför tillsammans med flertalet kommuner i Skåne, och sammantaget ett. 150-tal kommuner i riket, en finansiell analys 

Den fokuserar på att jämföra kommunens utveckling gentemot övriga kommuner i Västra Götaland och Halland. Detta görs både via traditionella finansiella nyckeltal och med hjälp av den finansiella … Finansiell analys av Göteborgs kommun. Göteborgs kommun redovisade ett strukturellt resultat på 533 mnkr för år 2017. De ekonomiska marginalerna stärktes därmed något i jämförelse med de senaste åren.

brister i och behov av utveckling av kommuners sammanställda redovisning ( kommunal koncern- redovisning) identifierats. Att den sammanställda.

Kommunens övergripande styrning; Från Vision till verklighet och styrkortets uppbyggnad; Kommunstyrelsens styrkort; Nuläge och omvärld; Attraktiv arbetsgivare; Ekonomisk och finansiell analys; Alt 2 Jämförelse med andra kommuner; Jämförelse med andra kommuner; Verksamhetsöversikt. Nämnder; Bolag; Finansiella rapporter. Koncerninterna analys av kommunens finansiella ställning och utveckling under perioden 2016–2018. Den fokuserar på att jämföra kommunens utveckling gentemot övriga kommuner i Västra Götaland och Halland. Detta görs både via traditionella finansiella nyckeltal och med hjälp av den finansiella … Block 3 Göteborgs kommun – finansiell analys och räkenskaper. Finansiell analys av Göteborgs kommun; Finansiella nyckeltal – kommunen; Finansiella nyckeltal – kommunen Bokslut 2008.

Finansiell analys kommun

35.
Letsdeals

Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller styrelsespe- cifika. Utsikterna för det kommunala skatteunderlaget försvagas nu.

Förändring av kommunens nettolåneskuld.
Effektetik abort

gymnasiet i lund
vad innebär en hållbar utveckling
betsson reklam skådespelare
hundbutik östersund
processoperatör pappersbruk

Kursen ger också förutsättningar för att kunna göra finansiella analyser och kunna förklara samband mellan budgetering och redovisning i kommuner och 

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet och kommunala bolag samt Den andra delen avser Götene kommun med finansiell analys, balans och  KOMMUNÖVERGRIPANDE – EKONOMI. Finansiell analys. VERKSAMHETSPLAN 2014–2016. – 10 –.

Finansiell analys och styrning - metod för god ekonomisk hushållning. Ladda ner cirkulär (PDF) Kontakt. Kontakta SKR. Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Sveriges Kommuner och Regioner.

Finansiell analys av Göteborgs kommun. Göteborgs kommun redovisade ett strukturellt resultat på 533 mnkr för år 2017.

Sundsvalls kommuns bokslut och årsredovisning för 2016. I förvaltningsberättelsen återfinns även en finansiell analys för kommunen och koncer-.